รหัสติดตามสินค้า EMS คือ ED290130024TH

ท่านสามารถติดตามสินค้าได้โดยนำรหัสติดตามสินค้า EMS
ไปตรวจสอบกับระบบติดตามสินค้าของไปรษณีย์ไทยตามลิ้งค์ด้านล่าง
http://track.thailandpost.co.th/trackinternet/